Program

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid

Program

08.30 Registrering, kaffe og croissanter.
09.00 Velkomst ved forskningschef Ruut Peuhkuri, BUILD AAU.
09.10

De alvorligste svigt og byggeskader de seneste 10 år, og hvad vi kan lære af dem.

Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden.

De seneste 10 år byder på flere typer svigt og byggeskader. Nogle skyldes forkert materialevalg, mens andre eksempelvis skyldes uhensigtsmæssige konstruktioner eller fejl i udførelsen. Hvilke erfaringer kan vi tage med os, når vi støder på nye materialer eller nye anvendelser af kendte materialer? 

09.40

Hvad driver valget af materialer til nybyggeri og renovering?

En bygherrers syn på valg af materialer.
Byggechef Steen Ejsing, DAB. 

En rådgivers syn på valg af materialer.
Partner og administrerende direktør, Søren Holck-Christiansen, Pålsson arkitekter. 

En bæredygtighedsforskers syn på materialevalget
Seniorforsker Harpa Birgisdottir, BUILD AAU.

10.40 Pause
11.10

Tre aktuelle materialetyper – hvad skal man være særligt opmærksom på, når man bruger dem?

EPS-beton – aktuelle eksempler på udfordringer. 
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS.

Puds på isolering og andre materialer til udvendig isolering. 
Teknisk sagsansvarlig Charlotte Gudum, Byggeskadefonden.

Genbrugsmaterialer – hvordan sikrer vi, at de egner sig til den nye anvendelse? 
Professor Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg. 

12.40 Frokost
13.30

Fra idé til færdigt produkt – hvad skal der til, før en ny byggevare er klar til markedet?

Portfolio Manager Marina Mazin Nielsen, Rockwool.

Med nye byggematerialer følger ofte nye byggetekniske løsninger. Hvordan sikrer vi, at nyudviklede produkter kan fungere i virkeligheden? Hvilke tanker gør vi os om mulige svigt i projekteringen og udførelsen af de løsninger, hvor det nye produkt indgår? 

14.00

Hvor blev bygningsfysikken af?

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD AAU.

Mange skader kan undgås, hvis man er mere opmærksom på bygningsfysikkens principper. Hvad skal der til for at bygningsfysikken i højere grad tages med på råd, når nye materialer anvendes, eller når gamle materialer anvendes i nye sammenhænge?

14.30 Pause
15.00

Hvordan kan de projekterende mindske sandsynligheden for svigt og skader?

Partner og bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Svigt, der fører til skader, kan eksempelvis skyldes projekteringsfejl, udførelsesfejl eller manglende tilsyn. Hvordan kan de projekterende mindske sandsynligheden for fejl?

15.25

Paneldebat: Materialevalget er kun en af nøglerne til en fremtid med færre byggeskader. Hvilke årsager ses ofte, og hvilke tiltag er der behov for i sektoren, hvis vi skal se færre byggeskader?

Ordstyrer: Direktør Morten Søegaard-Larsen, Byggeskadefonden.

Deltagere:

  • Byggechef Steen Ejsing, DAB
  • Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS
  • Civilingeniør ph.d. Morten Hjorslev Hansen, BYG-ERFA
  • Partner og bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
  • Forskningschef Ruut Peuhkuri, BUILD AAU.
16.00 Tak for i dag

 

Tilmelding

Tilmeld dig her. Du kan enten betale med kort eller faktura.

Tilmeld byggeskadedag